OFICINA PERMANENTE/SALA DE PRENSA -
Viernes 12 de Agosto
BULEGO IRAUNKORRA/PRENTSA GELA -
Abuztuak 12 Ostirala

APERTURA: 11.00 h. a 20.00 h.
 
DISTRIBUCIÓN DORSALES
DORTSALEN BANAKETA
DISTRIBUTION DOSSARD
15.30-16.45 h.
REUNION DIRECTORES DEPORTIVOS
KIROL ZUZENDARIEN BILERA
RÉUNION DIRECTEURS SPORTIFS
17.00 h.
 
REUNION JURADO TECNICO CON MOTOS: FOTO, TV
EPAILE TEKNIKOEN BILERA ARGAZKI-TB MOTORDUN
RÉUNION DU JURY TECHNIQUE AVEC MOTO: PHOTO-TV
18.00 h.
 
REUNION JURADO TECNICO
EPAILE TEKNIKOEN BILERA
RÉUNION DU JURY TECHNIQUE
18.30 h.
HOTEL Mª CRISTINA
Paseo República Argentina, 4 • San Sebastián
Teléfono: 943 - 43 76 00 • Fax: 943 - 43 76 76