Paseo de Portuetxe, 2
  20009 Donostia - San Sebastián
  Tels.: 943 41 07 76 - 943 41 07 00
  Fax: 943 41 08 17

   Correo electrónico:
   organizacionesdeportivas@diariovasco.com
   Página web:
   www.diariovasco.com
ANTOLAKETA ZUZENDARIA -
DIRECTOR DE CARRERA
Enrique ERENTXUN
KOORDINATZAILE OROKORRA -
COORDINADOR GENERAL
Jaime UGARTE
TEKNIKA ZUZENDARIA -
DIRECTOR TECNICO
José Luis ARRIETA
ATZERRIAREKIN HARREMANAK -
RELACIONES EXTERIORES
José Mª EZEIZA
HARREMAN PUBLIKOAK -
RELACIONES PUBLICAS
Antton ELORZA
HARREMAN PUBLIKOAK -
RELACIONES PUBLICAS
Paulino BETELU
IRTEEREN ARDURADUNA -
RESPONSABLE SALIDA
Santi AIESTARAN
IRAUNKORRA ARDURADUNA - RESPONSABLE PERMANENTE
Fernando UGARTE
HELMUGEN ARDURADUNA -
RESPONSABLE DE METAS
Antxon AIESTARAN
  PODIUM
Santiago IPIÑAZAR
   
ZUZENDARI OHORETSUA - DIRECTOR HONORIFICO:  Juan José Garaialde
 

LEHENDAKARIA - PRESIDENTE
Jean Perre COPPENOLLE

BATERATUAK - ADJUNTOS
Didier SIMON
José Ramón DEMPERE
Jordi GÜAL

 
MEDIKUNTZ KONTROLA IKUSTAILE -
INSPECTOR ANTIDOPAJE
Bernardo SÁNCHEZ